Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

Artikel
29

De handelinghen aller t’samen-comsten sullen met aenroepinghe des Naems Godts aenghevanghen, ende met een dancksegginge besloten worden.