Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

Artikel
33

T’selfde segghen heeft de Classis over den Kercken-Raet, t’welck de particuliere Synode heeft over de Classe, ende de Generale Synode over de particuliere.