Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

Artikel
42

De instructien der dinghen die in de meerdere vergaderinghen te handelen zijn, sullen niet eer gheschreven worden, voor dat die besluytinghen der voorgaende Synoden ghelesen zijn, op dat t’ghene eens af-ghehandelt is, niet wederom voorghestelt en worde, ten ware datmen’t achtede verandert te moeten zijn.