Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

Artikel
36

In die plaetsen daer noch gheen Kercken-Raet en is, sal middeler tijt by de Classe ghedaen worden t’ghene anders den Kercken-Raet nae uyt-wijsen deser Kerckenordeninghe opgheleyt is te doen.