Vande Kerckelijcke t’samen-comsten

Artikel
43

Int eynde vande Classicale eñ andere meerder t’samen-comstê / salmen Censuere houden over de ghene die yet straf-waerdighs inde vergaderinghe ghedaen / ofte de vermaninghen der minder t’samen-comsten versmadet hbben.