Vande Kerckelijcke t’samen-comsten

Artikel
39

In die plaetsen daer noch geen Kercken-raet  en is / sal middelertijdt by de Classe ghedaen worden ‘tghene anders den Kercken-Raedt nae uyt-wijsen dezer Kercken-ordeninghe opgheleyt is te doen.