Van de kerkelijke vergaderingen

Artikel
39

In plaatsen, waar geen kerkenraad zijn kan en toch leden wonen, zullen deze leden door de classis onder de zorg van een naburige kerkenraad gesteld worden.