Vande Kerckelijcke t’samen-comsten

Artikel
38

Wel-verstaende dat inde plaetsen daer den Kercken-Raet vã nieus is op te rechten / ’tselfde niet en geschiede / dã met advijs vande Classe. Ende daer ‘tghetal vandê Ouderlinghê seer cleyn is / sullê de Diakenê mede tot den Kercken-Raet mogen ghenomen worden.