Van de Kerkelijke samenkomsten.

Artikel
XXXVIII.

Welverstaande, dat in de plaatsen waar de Kerkeraad van nieuws is op te richten, ’t zelve niet geschiede, dan met advies van de Classe. En waar ’t getal van de Ouderlingen zeer klein is, zullen de Diakenen mede tot den Kerkeraad mogen genomen worden.