Van de kerkelijke vergaderingen

Artikel
38

In plaatsen waar voor het eerst of opnieuw de ambten worden ingesteld, kan dit slechts geschieden met advies van de classis.
Ook bij opheffing van gemeenten is het advies van de classis nodig.