Van de kerkelijke vergaderingen

Artikel
37

Kerkenraad

In alle kerken moet een kerkenraad zijn, bestaande uit de dienaren des Woords, de ouderlingen en de diakenen, welke regelmatig zal vergaderen. In deze vergadering heeft bij voorkeur de dienaar des Woords — indien er meer zijn dan één, de dienaren om beurten — te presideren.