Kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, het laatst gewijzigd en aangevuld door de synode van Huizen/Nunspeet (2010)

Bron: 

uitgave Deputaten voor kerkorde en kerkrecht van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2011