Van de kerkelijke vergaderingen

Artikel
40

Diaconale vergaderingen

De diakenen komen regelmatig in vergadering samen om onder aanroeping van de Naam des Heeren de diaconale aangelegenheden te behandelen. Zij doen verantwoording van hun beleid en beheer aan de gehele kerkenraad.