Van de kerkelijke vergaderingen

Artikel
51

Kerken in het buitenland

De verhouding tussen de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en kerken in het buitenland wordt voorzover het de Christelijke Gereformeerde Kerken betreft, geregeld door de generale synode.