Van de kerkelijke vergaderingen

Artikel
48

Correspondentie

Het staat iedere particuliere synode vrij met een andere particuliere synode te corresponderen als dat de opbouw van het kerkelijk leven bevordert.