Van de kerkelijke vergaderingen

Artikel
35

Scriba

In alle vergaderingen zal naast de preses een scriba worden aangewezen die zorgvuldig notuleert wat voor schriftelijke vastlegging van waarde is.