(Cap. II) Van den kerckenraet ende andere kerckelicke versamelinghen

Artikel
31

16. Als alle dinghen affghehandelt sijn sal men censure houden over denghenen de welcke ofte in die versamelinghe yet der straffe werdich aenghericht ofte de vermaninghe hares kerckenraets veracht hebben.