(Cap. II) Van den kerckenraet ende andere kerckelicke versamelinghen

Artikel
18

3. Men sal gheene saken tot grooter versamelinghen brenghen dan die in den minderen niet en hebben konnen afghehandelt werden, ofte die de kercken in het ghemeyne aengaen.