(Cap. II) Van den kerckenraet ende andere kerckelicke versamelinghen

Artikel
19

4. Soo yemant hem beclaeght dat hij door het oordeel der minder versamelinghe beswaert is, die sal sijn sake voor een meerder moghen betrecken.16


16 Vgl. Particuliere vragen Nr. 4.