(Cap. II) Van den kerckenraet ende andere kerckelicke versamelinghen

Artikel
30

15. Een yeghelick der dienaren sal bij ghebuerte een korte predicke doen, van welcke de andere oordeelen ende van hetghene dat verbeteringhe behoeft hem vermanen sullen.