Hoofdstuk 5: Taak en betrekkingen van de kerk naar buiten

Artikel
80

De kerken zullen deelnemen aan het gesprek over belangrijke problemen van de menselijke samenleving en met de middelen die haar ten dienste staan dit gesprek stimuleren en verder helpen.

Zij zullen correspondentie met de overheid nastreven en in voorkomende gevallen tot overheid en volk haar getuigenis doen uitgaan.