Hoofdstuk 3: Leer, sacramenten en eredienst van de kerk

Artikel
58

De bediening van het avondmaal mag alleen plaats hebben onder toezicht van ouderlingen, volgens kerkelijke orde en in een openlijke samenkomst van de gemeente. Het avondmaal des Heren zal minstens eens per drie maanden, na gehouden voorbereiding, worden gevierd.