Hoofdstuk 3: Leer, sacramenten en eredienst van de kerk

Artikel
60

De kerkenraad zal de gemeente ten minste eenmaal op het Kerstfeest, de Goede Vrijdag en de Hemelvaartsdag samenroepen. Ook zal hij zoveel mogelijk zorg dragen dat kerkdiensten worden gehouden op de Oudejaars- en de Nieuwjaarsdag en op de bid- en dankdagen voor gewas en arbeid. Het wordt aan de eigen keuze van de kerken overgelaten kerkdiensten te houden op de tweede feestdagen.