Hoofdstuk 2: De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel
28

Zij die naar de meerdere vergaderingen worden afgevaardigd behoren hun geloofsbrieven en instructies, ondertekend door hen die ze hebben afgevaardigd, mee te brengen. Deze personen hebben stemrecht, behalve in aangelegenheden die hun persoon of kerken in het bijzonder betreffen.