Hoofdstuk 2: De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

Artikel
38

De classicale vergaderingen bestaan uit de kerken van het classicale ressort, die elk een dienaar des Woords, een ouderling en een diaken, voorzien van behoorlijke credentiebrieven, afvaardigen. Wanneer een kerk vacant is worden twee ouderlingen en een diaken afgevaardigd. De classis vergadert minstens twee maal per jaar. Door de voorzitter wordt onder meer aan de afgevaardigden gevraagd of er iets is, waarin zij het oordeel en de hulp van de classis vragen of nodig hebben.

Tenslotte worden in de laatste vergadering voor de synode de afgevaardigden naar deze synode verkozen.