Hoofdstuk 2: De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel
29

In deze vergaderingen zullen geen andere dan kerkelijke zaken behandeld worden. Dat dient op kerkelijke wijze te gebeuren. In meerdere vergaderingen behoort alleen behandeld te worden wat in de mindere vergadering niet kon worden afgedaan, of wat behoort tot de kerken van de meerdere vergadering in het algemeen.