Hoofdstuk 1: De ambten in de kerk

III. De opleiding tot de dienst des Woords

Artikel
19

Wanneer de kerken iemand afzonderen voor de opleiding tot de dienst des Woords behoort deze persoon trouw te blijven aan de  Heilige Schrift en de zuivere leer. Een dergelijke docent blijft op de wijze van emeritipredikanten verbonden aan de kerk die hij gediend heeft en houdt de rechten van een dienaar des Woords.