Hoofdstuk 2: De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

Artikel
44

Elke twee jaar — tenzij de omstandigheden anders vereisen — komen afgevaardigden van de classes samen als synode. Naar de synode worden uit iedere classis drie dienaren des Woords, drie ouderlingen en een diaken afgevaardigd. Aan het einde van de vergadering zal een kerk worden aangewezen om de volgende synode samen te roepen.