Hoofdstuk 1: De ambten in de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel
2

De ambten, waaraan in opdracht van Christus het dienstwerk in de gemeente is toevertrouwd, zijn binnen de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) die van dienaar des Woords, van ouderling en van diaken. Sommigen van de predikanten zullen afgezonderd worden voor de opleiding tot de dienst des Woords, anderen voor het zendingswerk.