Hoofdstuk 5: Taak en betrekkingen van de kerk naar buiten

Artikel
77

De kerken zijn geroepen gestalte te geven aan de onopgeefbare verbondenheid van de gemeente van Christus met het volk Israël en zoekt het gesprek met Israël over het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder met betrekking tot het Koninkrijk van God en het belijden dat Jezus de Messias is.