Hoofdstuk 4: Het vermaan en de tucht van de kerk

Artikel
69

Wanneer iemand over een heimelijke zonde door twee of drie personen in liefde vermaand is en aan die vermaning geen gehoor geeft of wanneer iemand een openbare zonde gedaan heeft, zal dit aan de kerkenraad meegedeeld worden (Mat. 18: 17). Hierbij zal de kerkenraad hoor en wederhoor toepassen.