Hoofdstuk 3: Leer, sacramenten en eredienst van de kerk

Artikel
57

Iedere kerk zal het avondmaal op die wijze vieren als naar haar oordeel het meest tot stichting van de gemeente dienen kan, met dien verstande dat de tekenen van brood en wijn naar de inzetting van Christus gebruikt zullen worden en dat het formulier van het avondmaal en de daarin opgenomen gebeden zullen worden gevolgd.