Van de leer, sacramenten en andere ceremoniën

Artikel
67

De gemeenten zullen onderhouden, naast de zondag, ook de Kerstdag, Pasen en Pinksteren, met de navolgende dag. En dewijl in de meeste steden en provinciën van Nederland daarenboven nog gehouden worden de dag van de Besnijding en van de Hemelvaart van Christus, zullen de dienaren overal waar dit nog niet in het gebruik is, bij de overheden arbeiden dat ze zich met de anderen mogen conformeren.