Artikel
67

Christelijke Feestdagen

De gemeenten zullen onderhouden, benevens de zondag, ook de Kerstdag, Pasen en Pinksteren, met de navolgende dag; en dewijl in de meeste steden en provinciën van Nederland daarenboven nog gehouden worden de dag van de besnijdenis en de Hemelvaart van Christus, zullen de dienaars overal, waar dit nog niet in ’t gebruik is, bij de overheden arbeiden, dat zij zich met de andere mogen conformeren.