Van de leer, sacramenten en andere ceremoniën

Artikel
70

Alzo bevonden wordt dat tot nog toe verscheiden gebruiken in huwelijkse zaken alom onderhouden zijn, en het nochtans wel oorbaar is gelijkvormigheid daarin gepleegd te worden, zo zullen de kerken blijven bij het gebruik dat zij conform Gods Woord en voorgaande kerkelijke ordinantiën tot nog toe onderhouden hebben, totdat bij de hoge overheid (die men daartoe met den eersten zal verzoeken) een generale ordinantie, met advies der kerkendienaren, daarop gemaakt zal zijn, tot welke deze kerkenordening zich in dit stuk refereert.

Door de Generale Synode 2001 van de Gereformeerde Gemeenten is in haar vergadering van 30 januari 2002 als aantekening bij artikel 70 en behorende tot het statuut van de Gereformeerde Gemeenten het volgende vastgesteld:

Overeenkomstig Gods Woord wordt een huwelijk door de kerk beschouwd als een voor de burgerlijke overheid op Bijbelse gronden gesloten huwelijk tussen één man en één vrouw, naar de zin van de instelling voor het leven aangegaan.