Van de leer, sacramenten en andere ceremoniën

Artikel
54

Insgelijks zullen ook de schoolmeesters gehouden zijn de artikelen als boven, of in de plaats van die de christelijke catechismus te ondertekenen.