Van de leer, sacramenten en andere ceremoniën

Artikel
59

De bejaarden worden door de Doop de christelijke gemeente ingelijfd en voor lidmaten der gemeente aangenomen en zijn daarom schuldig het Avondmaal des Heeren ook te gebruiken, hetwelk zij bij hun Doop zullen beloven te doen.