Van de leer, sacramenten en andere ceremoniën

Artikel
69

In de kerken zullen alleen de 150 Psalmen Davids, de Tien Geboden, het Onze Vader, de 12 Artikelen des Geloofs, de Lofzangen van Maria, Zacharias en Simeon gezongen worden. Het gezang O God, die onze Vader bist wordt in de vrijheid der kerken gesteld, om het te gebruiken of na te laten. Alle andere gezangen zal men uit de kerken weren, en waar er enige alreeds ingevoerd zijn, zal men deze met de gevoeglijkste middelen afstellen.