Van de leer, sacramenten en andere ceremoniën

Artikel
65

Waar de lijkpredikatiën niet zijn, zal men ze niet instellen. En waar ze nu alreeds zijn aangenomen, zal naarstigheid gedaan worden om ze met de gevoeglijkste middelen af te doen.