Van de leer, sacramenten en andere ceremoniën

Artikel
58

De dienaren zullen in het dopen, zowel der jonge kinderen als der bejaarde personen, de formulieren van de instelling en het gebruik van de Doop, welke tot dien einde onderscheiden beschreven zijn, gebruiken.