Van de leer, sacramenten en andere ceremoniën

Artikel
66

In tijden van oorlog, pestilentie, dure tijd, zware vervolging der kerken en andere algemene zwarigheden zullen de dienaren der kerk de overheid bidden dat door haar autoriteit en bevel openbare vasten- en biddagen aangesteld en geheiligd mogen worden.