Van de leer, sacramenten en andere ceremoniën

Artikel
63

Het Avondmaal des Heeren zal ten twee maanden eens, zoveel het mogelijk is, gehouden worden; en het zal stichtelijk zijn, waar het de gelegenheid der kerk lijden kan, dat het op de Paasdag, Pinksterdag en Kerstdag geschiedt. Doch ter plaatsen waar nog geen kerkelijke orde is, zal men eerst ouderlingen en diakenen bij provisie stellen.