Van de leer, sacramenten en andere ceremoniën

Artikel
57

De dienaren zullen hun best doen en daartoe arbeiden, dat de vader zijn kind ten Doop presenteert. En in de gemeenten waar men naast de vader ook gevaders of getuigen bij de Doop neemt (welk gebruik, op zichzelf vrij zijnde, niet licht te veranderen is), betaamt het dat men neemt die de zuivere leer toegedaan en vroom van wandel zijn.