Van de leer, sacramenten en andere ceremoniën

Artikel
55

Niemand van de gereformeerde religie zal zich onderstaan enig boek of geschrift van hem of van een ander gemaakt of overgezet, handelende van de religie, te laten drukken of anderszins uit te geven, dan dit vooraf doorzien en goedgekeurd zijnde van de dienaren des Woords van zijn classis, of particuliere synode of professoren der theologie van deze provinciën, doch met voorweten van zijn classis.