Van de leer, sacramenten en andere ceremoniën

Artikel
64

Alzo de avondgebeden in veel plaatsen vruchtbaar bevonden worden, zo zal in het gebruik daarvan elke kerk volgen hetgeen zij acht tot haar meeste stichting te dienen. Doch wanneer men ze begeren zou weg te nemen, zal dit niet zonder het oordeel der classis (mitsgaders der overheid, de gereformeerde religie toegedaan) geschieden.