B. de ambten en overige diensten

Artikel
B18

op non-actief stelling predikant

B18 Bij dringende noodzaak kan de kerkenraad bij wijze van tijdelijke ordemaatregel overgaan tot gehele of gedeeltelijke op non-actief stelling van de predikant. Dit besluit behoeft de toestemming van de kerkenraad van de naburige kerk.