C. het leven van de gemeente

Artikel
41

toegang tot het avondmaal

C41.1 Tot het avondmaal in de gemeente worden toegelaten zij die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd naar de gereformeerde leer en die godvrezend leven.

C41.2 Doopleden en wie zich van buiten de gemeente komend tot God bekeren, ontvangen kerkelijk onderwijs ter voorbereiding op hun openbare geloofsbelijdenis.

C41.3 Voor de toelating tot de openbare geloofsbelijdenis is onderzoek door de kerkenraad en instemming van de gemeente nodig. Bij de openbare geloofsbelijdenis wordt gebruik gemaakt van het vastgestelde formulier.

C41.4 Voor het ontvangen van gasten aan het avondmaal houden de kerken zich aan de generale regeling.