B. de ambten en overige diensten

Artikel
B16

levensonderhoud

B16.1 De kerkenraad is namens de gemeente verantwoordelijk voor het levensonderhoud van de predikant.

B16.2 De kerkelijke zorgplicht strekt zich mede uit tot het gezin van de predikant, ook na zijn overlijden.

B16.3 De kerken hanteren een gezamenlijk kader voor de invulling van hun zorgplicht, in overeenstemming met maatschappelijk aanvaarde normen.