E. kerkelijk samenleven

Artikel
E66

particuliere synode

E66.1 De particuliere synode wijst de afgevaardigden naar de generale synode aan. Zij is verder uitsluitend belast met de kerkelijke rechtspraak volgens art. F76.

E66.2 Er zijn vier particuliere synodes. De ressorten worden vastgesteld door de generale synode.

E66.3 Elke classis vaardigt een predikant en een ouderling af naar de particuliere synode.