B. de ambten en overige diensten

Artikel
B29

kerkenraad en diaconie

B29.1 In elke kerk is een kerkenraad, die bestaat uit de predikant(en) en de ouderlingen.

B29.2 De diakenen vormen samen de diaconie.

B29.3 Ten minste tweemaal per jaar overleggen de kerkenraad en de diaconie over hun pastoraal en diaconaal ambtswerk in de gemeente en over de materiële zaken van de kerk.

B29.4 De kerkenraad rekent met de eigen verantwoordelijkheid van de gemeenteleden en raadpleegt de gemeente met het oog op de hoofdzaken van zijn beleid.